Beth yw Geocaching?

 

Mae Geo-caching yn gamp ryngwladol sy’n seiliedig ar y syniad o helfa drysor gyda chymorth uwch-dechnoleg. Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn defnyddio derbynnydd Lloeren Safle Daearyddol neu dechnegau llywio eraill i ddod o hyd i storfeydd diddorol bychan o’r enw “Geo-caches”, sydd fel arfer wedi’u cuddio mewn lleoedd o’r golwg mewn mannau prydferth neu ddiddorol yn yr awyr agored. Mae’r rhain wedi cael eu rhoi yn eu lle gan rai eraill sy’n ymddiddori yn y gamp, sydd wedyn yn cyhoeddi’r manylion ar y we fel y gall pobl eraill ddod o hyd iddyn nhw.

 

Mae geo-cache fel arfer yn focs plastig gwrth-ddŵr sy’n cynnwys o leiaf un beiro a llyfr log i ymwelwyr gofnodi eu hymweliad. Mae caches yn aml yn cynnwys teganau neu anrhegion bychan eraill hefyd, a roddwyd yno yn y lle cyntaf gan grëwr y cache.

 

Mae’r rhain yn cynnwys teganau, llyfrau, lluniau o deulu perchennog y cache, CDs neu fedalau arbennig o’r enw “Geo ddarnau arian” neu “chwilod teithio”, sy’n aml yn cael eu symud o un cache i un arall gan gasglwyr, ac yn cael eu holrhain ar wefannau geo-caching arbenigol, fel bod y perchennog gwreiddiol yn gallu eu gwylio nhw’n teithio o amgylch y byd fel neges mewn potel.

Mae moesau Geo-caching fel arfer yn pennu fod unrhyw roddion a gymerir o cache yn cael eu hamnewid am un arall o’r un gwerth, er y bydd gwneuthurwr cache weithiau’n gadael eitem o werth uchel fel gwobr arbennig i ddarganfyddwr cyntaf cache sy’n anodd dod o hyd iddo.

 

Er mwyn dod o hyd i cache, fel arfer bydd yr un sy’n cymryd rhan yn mynd i wefan fel www.geocaching.com sy’n cynnwys cronfa ddata o caches sydd wedi cael eu gosod gan ddefnyddwyr eraill. Gallwch ddod o hyd i fanylion am y caches yn ôl eu rhanbarth daearyddol neu yn eich ardal cod post lleol. Mae Geocaching Cymru yn canolbwyntio’n benodol ar caches yng Nghymru.

 

Gall y manylion hyn fod yn gyfeirnod grid manwl, y gellir ei roi yn syth ym mheiriant GPS y chwaraewr, neu gyfres o gliwiau cyfrin i gynnig profiad mwy heriol. Weithiau, mae’r cyfesurynnau hyn yn arwain at gyfres o caches, gyda set o gliwiau ar gyfer y safle nesaf. Unwaith y byddan nhw wedi dod o hyd i cache, bydd chwaraewyr yn aml yn ysgrifennu cofnod dyddiadur am y safle, yn nodi’r hwyl a gawson nhw wrth geisio dod o hyd iddo, a llun ohonyn nhw eu hunain gerllaw, gan greu naws cymunedol ymysg y chwaraewyr.

 

Mae croeso hefyd i ddefnyddwyr nodi manylion lleoliadau caches y maen nhw wedi eu paratoi eu hunain. Mae’r safleoedd yn rhoi cyngor defnyddiol ar ba fath o gynhwysyddion i’w defnyddio, ac unrhyw faterion cyfreithiol sy’n codi o roi cache ar dir cyhoeddus.