Dechrau Arni

 

Geocaching Wales: Getting Started - GPSY darn cyntaf a mwyaf amlwg o gyfarpar sydd ei angen yw derbynnydd GPS, wrth gwrs. Mae’r rhain i’w cael mewn sawl ffurf a maint ac am brisiau amrywiol, ond gellir prynu model awyr agored cymharol rad fel y Garmin etrex gyda sgrin ddu a gwyn am tua £80, ac mae’n ddigon addas ar gyfer y gamp. Mae dewisiadau rhagorach yn cynnwys unedau gyda mapiau lliw, ond gall y rhain fod yn fwy drud o lawer, ac nid ydyn nhw’n cymryd lle map a chwmpawd traddodiadol yn llwyr. Yr ystyriaeth bwysicaf yw y gellir cysylltu’r uned â chyfrifiadur personol er mwyn llwytho gwybodaeth i lawr am y Cache.

Rhai o’r pethau eraill y byddwch chi eu hangen yw’r cit safonol y dylech chi ei gario gyda chi ar unrhyw daith yn yr awyr agored, fel map o’r ardal, cwmpawd, dillad gwrth-ddŵr ac esgidiau cadarn, cyfforddus. Er bod GPS yn declyn llywio rhyfeddol, peidiwch ag anghofio ei fod yn ddibynnol ar fatris a allai ddarfod, ac nid yw’n gallu eich rhybuddio chi am unrhyw rwystrau a allai fod o’ch blaen. Gall map a chwmpawd da eich helpu chi i ddod o hyd i ffordd yn ôl i’ch car pan fydd popeth arall wedi methu, gan osgoi unrhyw beryglon ar y ffordd.

 

 

Geocaching Wales: Getting Started - Looking for CachesY cam nesaf yw dod o hyd i caches. Ewch i www.geocachingwales.com a dewiswch yr ardal y byddech chi’n hoffi ei harchwilio. Bydd rhestr o caches yn ymddangos, a gallwch ddewis y rhai sydd fwyaf diddorol yn eich golwg chi, a chlicio am ragor o fanylion. Bydd y dudalen nesaf yn rhoi cliwiau i chi am leoliadau’r caches, ac yn cynnig dewis i lwytho cyfesurynnau’r cache i lawr i’ch GPS. Trowch at lawlyfr eich GPS am ragor o wybodaeth ynghylch llwytho i lawr y mannau lle ceir caches. Bydd y rhan fwyaf o gofnodion yn rhoi union gyfesurynnau’r cache i chi, felly mae’n fater syml o osod eich GPS i’ch arwain chi’n uniongyrchol i’r fan honno. Er hynny, dim ond man cychwyn neu fan cyfleus i barcio a nodir ar gyfer rhai caches, a bydd disgwyl i chi wedyn ddatrys lleoliad y cache drwy ddarllen cyfres o gliwiau - gweler caches pos ac aml-caches yn yr eirfa.

 

Unwaith y byddwch chi wedi dod o hyd i’r cache, cofiwch nodi eich enw yn y llyfr log, a chofnodi eich ymweliad hefyd ar wefan y cache pan gyrhaeddwch chi eich cartref. Os yw’r cache yn ddigon mawr i gynnwys eitemau y gellir eu cyfnewid, gallwch amnewid y rhain am rai o’ch eiddo chi sydd o leiaf yn gyfwerth â’r eitem yn y cache.