Moesau Geocaching


Cynghorion Geocaching

  1. Peidiwch â gadael bwyd mewn cache. Gall bwyd ddifetha, a gall yr arogl ddenu anifeiliaid, a allai dorri i mewn i’r cache a’i ddinistrio.
  2. Peidiwch byth â rhoi unrhyw beth peryglus, anghyfreithlon na thramgwyddus mewn cache. Mae Geocaching yn boblogaidd ymysg teuluoedd, felly defnyddiwch synnwyr cyffredin wrth ddewis eitemau i’w gadael.
  3. Cofiwch gyfnewid eitem am un sydd o leiaf yn gyfwerth. Mae hyn yn sicrhau fod y caches yn parhau’n ddiddorol, ac yn atal y caches rhag cael eu llenwi â’r math o sothach y byddech chi’n dod o hyd iddo mewn Cracer Nadolig.
  4. Cofiwch roi’r cache yn ôl yn union fel y cawsoch chi ef, bob amser. Dylai’r cache gael ei guddio’n dda yn yr union leoliad. Nid yw’n arfer da symud y cache i fan a allai fod yn fwy “priodol” yn eich barn chi.
  5. Gofalwch bod y cache wedi ei selio’n dda pan fyddwch chi’n ymadael, neu mi fydd dŵr yn mynd i mewn iddo, a gallai’r cache gael ei ddifetha.